วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2553

 
ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18 สิงหาคม 2553 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ อ.แม่สอด จ.ตาก

      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น