วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 เทิดไทองค์ราชัน 84 พรรษามหามงคล

โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาตร์ เทิดไทองค์ราชัน 84 พรรษามหามงคล ขื้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย คือ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวที การแสดงละครเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี การแข่งขันเขียนเรียงความ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันจิตคณิต การแข่งขันจรวดขวดน้ำ การแข่งขันเครื่องร่องกระดาษ การประกวดชุดรีไซเคิล การแข่งขันเกมทลายตึก และการสาธิตการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ต่างๆ จำนวน 10 ฐาน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความรู้และเกิดความสนุกสนาน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น