วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันระดับภาคเหนือ โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6 ปี 2554

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2554 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ เป็นตัวแทนของ สพป.ตาก เขต 2  เข้าแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ จ.พิจิตร โดยเรื่องที่ใช้เข้าแข่งขันในครั้งนี้ คือ โครงงานการทำลูกประคบด้วยสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในท้องถิ่น โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ผลการแข่งขัน ปรากฏว่า ได้ผ่านเกณฑ์การแข่งขันอยู่ในระดับ "เหรียญทอง" สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง บ้านม่อนหินเหล็กไฟทุกคนโดยหลังจากการแข่งขันในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง ทางโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ก็จะยังดำเนินโครงงานนี้ต่อไป ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการเปิดจำหน่ายสังจองลูกประคบด้วยสมุนไพรไทย ในราคา 35-45 บาท เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน สนใจติดต่อได้ที่ 055-567225 /ติดต่อผ่านทาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผอ.ประดิษฐ์  บุญลือ / คณะครูในโรงเรียนทุกท่าน /หรือติดต่อโดยตรงที่โรงเรียนในวันและเวลาราชการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น