วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

นักเรียนศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยไม้แป้นและพระธาตุผาแดง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ ได้นำนักเรียนจำนวน 12 คน พร้อมคณะครู 1 คน เข้าศึกษาดูงานการทำลูกประคบและการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยต่างๆ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านห้วยไม้แป้นและพระธาตุผาแดง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณหมอและเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำลูกประคบ และความรู้เรื่องสมุนไพรไทยต่างๆ รวมถึงสถานที่บริการการนวดแผนโบราณ การอบสมุนไพร การรักษาโรคต่างๆ ด้วยสมุนไพรไทย 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น